Mellúszás

Mellúszás

mellúszás olyan úszásnem, amely a békák lábtempóját utánozza, ahogyan kört ír le, miközben a karok szívformát.

Egyike a négy hivatalos úszóstílusnak, a vegyesúszásnak is része. Mind közül ez a legösszetettebb és legfárasztóbb.

A mellúszás a Wikipédia szerint.

A mellúszás története

Keleti eredetű stílus, amelynek ősét versenyen Európában elsőként 1844-ben Londonban két indián úszó, Repülő Sirály és Dohány mutatta be.

Az angolok azonban, bár megismerhették az új stílust, a mellúszást. Ők nem tartották alkalmasnak az európai sztenderdek közé beiktathatónak.

Az Amerikai Egyesült Államok tért vissza hozzá, ahol 1870 és 1880 között megtartották az első mellúszóversenyeket.

20. század elején már Angliában is rendeztek versenyeket, majd 1908-ban a negyedik újkori olimpián bevezették, 200 méteren.

A mellúszás végrehajtása

 • Kartempó

kartempó aktív fázisa (amely az indítást adja) oldalirányú és közvetlenül a víz felszíne alatt történik. A karok szimmetrikusan mozognak, miközben a tenyerek kifelé fordulnak.

felkészítő (passzív) fázist minden esetben az előtt kell kezdeni, mielőtt a kezek a fejhez viszonyítva hátrébb kerülnek.

 • Levegővétel

A mellúszás aktív fázisában a fej kiemelkedik a vízből a levegővétel kivitelezéséhez. Ezután a karok passzív helyzetbe hozásával egy időben a lábtempót hajtjuk végre.

 • Lábtempó

A mellúszás lámtempójával a béka mozgását utánozzuk. Minden kartempót ciklikusan levegővétel, majd lábtempó követ.

Ezen úszásnem helyes kivitelezése abban áll, hogy a kartempó aktív fázisa egybeesik a lábtempópasszív fázisával.A lábtempó aktív fázisa akkor indul, amikor a kartempó teljesen végbement.

A mellúszás esetében a lábszárak mozgása úgy történik, hogy a sarok a sípcsont felé tart (kalapácsláb).

A felkészítő fázis a térdek felhúzását jelenti, ügyelve arra, hogy a sarkak ne kerüljenek túl közel a farizmokhoz. Ezen a ponton kezdődik a mellúszás aktív fázisa.

A  lábfejeket kifelé fordítva, a lábszárakkal kifelé rúgunk, mígnem azok kiegyenesednek, majd határozott mozdulattal összezárjuk őket.

Mellúszás versenyszabályok

 1. A rajt és minden forduló utáni első kartempótól a testnek hasra fordulva kell lennie. Nem megengedett hanyatt fordulni egy pillanatra sem.
 2. A mellúszás minden karmozdulatának szimultán, egy vízszintes síkban kell végbemennie, függőleges alternálás nélkül.
 3. A kezeket együtt tartva kell a melltől fölfelé lökni a viz felszínén, vagy közvetlenül alatta. A könyököknek a vízszint alatt kell maradniuk, kivéve a forduló előtti utolsó tempót, a fordulót és a cél előtti utolsó tempót. A kézfejeket a víz színén, vagy közvetlenül alatta kell visszahúzni, de a csípők vonalán sohasem túl, kivéve az indulás és a forduló utáni első karcsapást.
 4. Minden mellúszás lábtempót szintén egyszerre, ugyanabban a vízszintes síkban kell végrehajtani, függőleges alternálások nélkül.
 5. Az előrehajtó lábtempónál a lábfejeket kifelé kell fordítani. Ollózó, vagy gyors, szabálytalan, pillangózó rúgás nem megengedett. Mellúszás során szabad a lábakkal áttörni a vízfelszínt, azzal a feltétellel, hogy nem követi delfin- (azaz pillangózó) rúgás lefelé. 2005 augusztusától a szabályzat megenged egy pillangózó rúgást indulás és minden forduló után.
 6. A beütést, minden fordulónál és a mellúszás verseny célba történő beérkezésénél mindkét kézzel egyszerre, fölfelé, a víz színe alatt kell végrehajtani. Az utolsó karhúzás után, a beütés előtt, a fejet a vízbe kell meríteni, feltéve, hogy legalább egy pillanatra megtöri a vízfelszínt, az utolsó teljes, vagy nem teljes ciklus előtt, amely a beütést megelőzi.
 7. Minden teljes, szabályszerűen kivitelezett egy-egy kartempóból és lábtempóból álló mellúszás ciklus folyamán, a versenyző fejének valamely része meg kell, hogy törje a víztükröt. Az úszó, míg teljesen elmerül az indulás vagy minden forduló után, végrehajthat egy teljes kartempót hátrafelé a lábaiig és azokkal egy rúgást. A fejnek a befelé forduló kezek előtt meg kell törnie a víztükröt, a mellúszás második kartempó csúcsán.

Mellúszás versenyszámok

 • 50 m
 • 100 m
 • 200 m

Az 50 m-es jelenleg nem olimpiai szám.