Az úszás nemzetközi versenyszabályai

AZ ÚSZÁS NEMZETKÖZI VERSENYSZABÁLYAI (SW)
SW.1. A VERSENYEK SZERVEZÉSE
SW.1.1. A versenyt rendező hivatalos szerv által kijelölt Szervező bizottságnak döntési joga van mindazokban az esetekben, amelyeket a szabály nem utal a versenyelnöknek vagy más versenybírónak a hatáskörébe. A bizottság elhalaszthat versenyszámokat és a szabályoknak megfelelően irányt ad a verseny-lebonyolítás módját illetően.

TELJES SZABÁLY MEGNYITÁSA