Az úszás egy nagyon jó testmozgás, Úszni megtanulni, szinte mindenki szeretne. Ha nem érzünk csillapíthatatlan víziszonyt, lássuk magunkat a képzeletünkben, hogy milyen jó lesz úszni tudni.

Senki nem úgy született, hogy tudott úszni, mindenki volt kezdő az úszás tekintetében. Ha elhatároztuk, hogy csak azért is megtanulunk, a vízben szabályosan haladni, akkor igyekezzünk elsajátítani.

Ha mégis kicsit még vacillálnánk, olvassuk el ezt a pár bekezdést a tanulás lehetséges lépéseiről.

1, Úszás kezdőknek: a vízhez szoktatás

Ha úgy döntünk, hogy úszni tanulnánk, első lépésként a szoktatási feladatokon kell túl lennünk.

Egy kezdő úszónak, meg kell tanítani a mozgást a vízben. Ez a mozgás idegen közegben zajlik, itt kell megtanulni a mozdulatokat, a helyváltoztatást.

Tapasztalni kell, hogy másképpen történik a,

 • légzés
 • a mozgás a víz ellenállásával szemben
 • a szemek reagálása a vízben

Tanári fogás a labdák, különböző játékok stb. használata, ami elvonja a figyelmet, így csillapítva a félelemérzetet.

2, Úszás kezdőknek: a levegővétel

A szárazföldön automatikusan vesszük a levegőt (légzés-reflex). A vízben meg kell tanulnunk a levegővétel-kifújás módját. Ez talán a legfontosabb feladat is lehet egy kezdő úszónak.

Az úszás levegővétel, mindennek az alapja. Ennek a tudásnak a birtokában kell lenni, ha úszni akarunk tudni.

El kell sajátítsuk már kezdő úszóként, hogy a tüdőnket teljesen ki kell ürítsük. Ezzel csinálunk helyet az újonnan beszívott levegőnek.

Ha nem így járunk el, akkor előállhat a levegővétel képtelenség helyzete. Ebben a szituációban kapkodni kezdünk, vizet nyelhetünk.

Úszás oktatás

Ha nem gyerekként, kötelező iskolai úszáson tanuljuk meg ezt a tevékenységet, akkor két választásunk marad:

 • nyáron nyaralás alatt, a strandon, vízparton, kezdünk a vízben kapálózni, rokoni, baráti ösztökélésre
 • beiratkozunk egy kezdő úszótanfolyamra

Az úszás oktatás előnye:

 • képzett szakember fog minket, mint kezdő úszókat, tanítani
 • csoportoson tanulhatunk és talán az erőt ad, hogy a többiek sem a vízben születtek ügyesség szempontjából
 • biztosan úgy tanítanak, ahogy kell az eredmény érdekében

3, Úszás kezdőknek: a vízen síklás elsajátítása

A síklás megtanulása, hason síklással induljon. Kezdetben legyen, ha lehet, segítséggel, majd, ha már jobban megy, anélkül próbáljuk.

A segítség az elején az oktató kezét fogva történjen.

A síklás megtanulása egy kezdő úszónak, remek alkalom a fej vízbe tételére és a levegővétel, kifújás gyakorlására

A síklás kezdetekor, még a segítség kezét fogva, hajtsuk bele az arcunkat a vízbe és fújjuk ki a levegőt.

Kezdő úszónak megkell tanulni ez után önállóan megállni, anélkül, hogy segítséget kapna.

Ha már a hason síklás megy, jöhet a háton síklás megtanulása.

A hasunkról a hátunkra fordulva folytathatjuk a síklást. Kezdetben segítség igénybevételével, majd anélkül.

4, Úszás kezdőknek: a hátúszás elsajátítása

Kezdő úszóként a hátúszás oktatáson az alábbi pontokon kell végig haladnunk:

Lábtempó

 1. Kezdeni a lábtempó elsajátításával kell, mindezt a parton, nem a vízben.
 2. Ülő helyzetben kell a mozgást gyakorolni. Lábemelés legyen, csípőből indítva.
 3. Kezdő úszóként, vízben, háton síklás közben indítsuk a gyakorlást, elején segítséggel, ha szükséges
 4. A képzett oktató figyel a lábtempó helyes használatára, korrigálja a hibákat.
 5. Ezek lehetnek:
 6. túlzott térdhajlítás
 7. lábfejek nem lefeszített használata
 8. kezdő úszó ritmustalanul rázza a lábait

Kartempó

 1. Lábtempó után a kezdő úszóknak következhet a kartempó.
 2. Ezt is a parton kell gyakorolni
 3. Váltott karú malomkörzés
 4. A karok vállból legyenek kiemelve
 5. A fül mellett legyenek a karok elvíve
 6. A kézfejet a kar függőleges helyzeténél kifordítani úgy, hogy a kisujj érjen előbb a vízbe
 7. A szárazon történt gyakorlás után a kezdő úszok a vízben folytatják
 8. A kartempó gyakorlása a lábtempóval együtt történik

A kartempónál, az alábbi hibák is előfordulhatnak egy kezdő úszónál:

 • a karok hajlítottak
 • a megtanult váll emeléses indítás elmarad
 • nem a kisujj ér először a vízbe
 • nem szimmetrikus a karkörzés végrehajtása

5, Úszás kezdőknek: a gyorsúszás

Lábtempó

A lábtartás megegyezik a kezdő úszók hátúszás oktatásánál leírtakkal.

 1. Szárazon gyakorlás nincs, egyből a vízben kezdünk.
 2. Első lépés a helyes levegővétel elsajátítása a kezdő úszóknak
 3. A vízben a síklást alkalmazva gyakorolhatjuk a levegő kifújását, beszívását.
 4. Miután a kezdő úszók elsajátították a biztos levegővételt, következhet a lábtempó deszkával történő gyakorlása.

Kartempó

Ezt, a kezdő úszók a szárazon kezdik gyakorolni.

 1. Terpeszállásban kell malomkörzést végezni
 2. Ugyanez előre dőlve
 3. Ha a kartempó már megy, a vízben folytassuk a kezdő úszók oktatását úszódeszkával
 4. A faltól elrugaszkodva gyors lábtempót kell gyakorolni
 5. Egyik karral elengedik a deszkát és kartempót hajtanak végre, és levegőt vesznek
 6. A kifújás a vízfenék irányába történjen
 7. Ezt gyakorolva a kezdő úszók végezzék el a másik karral is
 8. Ha már kellően megy deszkával, próbálkozzunk anélkül

6, Úszás kezdőknek: a mellúszás tanulása

A mellúszás is egyike a négy fő úszásnemnek. Egy kezdő úszónak, aki megtanulna a vízben boldogulni. lehet ez akár az első elsajátítandó úszás,

Az alábbi lépések szerint tudunk haladni:

Kartempó

 1. Az úszástanuláshoz kezdjük a parton a gyakorlást
 2. Kis terpeszben állva, karok magastartásban
 3. A két kart egyszerre mozgassuk, szimmetrikusan
 4. Magastartásból indítva, könyököket behajlítva próbáljunk egy szív alakot rajzolni
 5. A tenyerek összezárt állásból indulnak, majd a csúcspontot elhagyva átfordulnak először kifelé
 6. Az alkar átfordításával kerülnek szembe a tenyerek egymással
 7. Az előrefelé induló karok a vízfenék felé fordulnak, így haladnak ismét a csúcs felé

Levegővétel

Mint minden úszásnemnél, itt is a ki és belégzés fontos szerepet tölt be.

Ezt is ajánlott előszőr a kezdő úszóknak a parton gyakorolni. Ha már úgy tűnik, hogy ott megy, mehetnek a vízbe.

Az úszás közbeni légzést kössük össze a kartempóval. Amikor a tenyerünk vízszintes helyzetben, a vízfenék felé mutat, nyomjuk lefelé a vizet és emelkedjünk ki egy levegővételhez.

A kifújás a vízbe történjen.

 1. Szárazon induljon a kezdő úszók oktatása
 2. Hasra fekvés
 3. Kar kinyújtva előre, lábak felhúzva csípő mellé
 4. A mellúszást tanulva a kezdők mozduljanak egyszerre a karok és a lábak
 5. A kartempó fent leírva, a lábak vízszintes kinyújtásakor a lábfejeket húzzuk fel és így tapossuk magunk mögött a vizet
 6. A láb felhúzásakor legyen a lábfej hátra feszítve
 7.  

7, Úszás kezdőknek: pillangóúszás oktatása

Ha a kezdő úszni tanulók, megismerik az előző három úszásnemet, meg kell említsük ezt is.

Kezdeti lépések:

Lábtempó

A pillangóúszás lábtempóját hasonlóan végezzék a mellúszásnál leírtakkal.

Kartempó

 1. A parton kezdjék a gyakorlást az úszni tanulók
 2. Alapállás, páros karkörzés, kis szünet a körzések között
 3. Ugyanez a gyakorlat törzsdöntéssel végezve
 4. A vízben a faltól elrugaszkodva az úszni tanulók tegyenek két lábtempót majd  egy kartempót
 5. A levegő kifújás a második kartempóra esik
 6. A beszívást az úszni tanuló a fej vízből történő kiemelésekor végezze

8, Úszás kezdőknek: összegzés

Az úszás egy rendkívül egészséges testmozgás.

Jó hatással van a

 • szív és keringésrendszerre
 • légző rendszerre
 • idegrendszerre

A fenti jótékony hatásokon kívül ne felejtsük el úszás utáni érzést, hogy megtettük a fizikai és egészségi állapotunkért a tőlünk telhetőt.

 Gondoljuk végig, milyen jó lesz úszás oktatás után a tudat, hogy megtettük a kezdő lépéseket egy képesség elsajátítása felé.

Forrás: www.nupi.hu