A mellúszás szabályai vonatkoznak ennek az úszásnemnek az úszóversenyeken történő végrehajtására.

Minden úszásnemre vonatkoznak szabályok, hogy a versenyzők egyenlő előírások között indulhassanak.

melluszas

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mell%C3%BAsz%C3%A1s

A mellúszás leírása

A mellúszást a vízfelszínnel párhuzamos testtartással kell végezni. A karok és a lábak együttesen végeznek mozgást hátrafelé.

A testre merőleges tenyerek és a kifelé fordított lábfejek segítségével történik a vízben a haladás.

A mellúszás kialakulása

A mellúszás elődjének tekinthető az un. oldalúszás. Ez az úszás Dél-Amerikából származhat, az ottani őslakosság használta a vízben történő mozgás ezt a módját.

A karokat felváltva használták, a víz alatt derékig húzták. Ennek a mozgásnak köszönhetően hol jobbra, hol balra fordult el a testük. A fejet kiemelték a vízből.

Ez az úszó technika sokat fejlődött a kezdetektől.

Mellúszás szabályok a versenyeken

A rajt, illetve a fordulók esetén, a versenyző egy teljes, a combot érintő kartempóval indíthat. Ez az indulás történhet a víz alatt is.

Szabálytalan a háton fekvő testhelyzetbe fordulás. Ez alól a medence végi forduló testhelyzet jelent kivételt.

Miután a fal érintése megtörtént, a versenyzőnek ismét fel kell vennie a hason fekvő testhelyzetet a mellúszásnak megfelelően.

A karokat együtt kell előretolni a mellkas alatt indítva. A kezeket a mellkas alatt, a víz felszínén, az alatt, vagy a víz felett kell előretolni.

A karoknak és a lábaknak egyszerre kell mozdulniuk, ugyanabban a vízszintes síkban. A függőleges mozgás nem megengedett a mellúszás szabályai szerint.

A könyököknek a vízszint alatt kell lenniük. A karok a csípővonal mögé nem vihetők. Ez alól kivétel a rajt és a medencevégi fordulókat követő első kartempó.

Egy tempóciklus egy teljes karmozgásból és egy lábtempóból áll. Egy ilyen ciklus alatt a fejnek egyszer át kell emelkednie a vízszinten.

A medencevégi fordulók, illetve a cél előtti tempó engedélyezett lábtempó nélkül is a mellúszás szabályait alkalmazva.

Versenyeken a fordulók és a célba érkezés idején, a karoknak egyszerre kell érinteniük a falat.

Mellúszás szabályok összegzése

A mellúszás egyike a négy fő úszásnemnek. Ezek közül a legösszetettebb és talán a legfárasztóbb is.

Előszeretettel űzik ezt a mozgásformát, így fokozatosan versenyek is indultak belőle. Hogy ezek a versenyek ugyanazon feltételek között legyenek megrendezve, ki kellett alakítani egy szabályrendszert a mellúszásra.

Ezeket a szabályokat a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) okiratban rögzítette. A megrendezésre kerülő versenyeket, az Olimpiáit is ez alapján bonyolítják le.

Forrás: musz.hu, sportszertar.wordpress.com