Mozgásfejlesztés

A mozgásfejlesztésben található meg a testi, pszichoszociális és értelmi fejlesztési vonal tényleges érintkezése, s ilyenformán a mozgással egyidejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését és kibontakozását. A fizikai teljesítmény javítása jótékonyan hat iskolai tanulmányaikra, a mindennapi életben való helytállásukban. Azok számára, akik állapotuk miatt még nem tudnak, vagy nem taníthatók úszni, a szenzomotoros terápiák közül a hidroterápiát választottuk fejlesztésre A terápia segítségével , ahogy az ép értelmű gyerekeknél, a sérülteknél is javul a figyelem, a nagy- és finommozgások, a térbeli tájékozódás. Célunk a fogyatékosok egészségi és fittségi állapotának fejlesztése is. Minden korosztály számára lehetőséget teremteni a fogyatékosságának megfelelő sporttevékenység végzésére, az integrált részvételre a szabadidősportban. Olyan szabadidő sportolási lehetőségek megteremtése, melyben minden fogyatékossággal élő ember megtalálja azt a sportágat, amiben jól érzi magát.

Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy rehabilitációra nemcsak a fogyatékkal élő személynek, hanem családjának is szüksége van. Az általunk szervezett programok,oktatás, a szabadidő eltöltéshez nyújtott lehetőségek mind-mind a fogyatékkal élő személyek adaptációját segítik elő és próbálják a családot visszahelyezni a társadalomba Ezáltal mint antidiszkriminációs folyamat is működik, a fogyatékosok társadalmi kirekesztettségének megszűntetése érdekében.